150 milionów złotych przeznaczonych na poprawę warunków w akademikach – szansa dla studentów

Bez wątpienia, koszty wynajmu mieszkania mogą okazać się niepokonane dla osób, które dopiero co rozpoczynają swoją drogę zawodową. Ta sytuacja może stanowić jedną z barier utrudniających decyzję o podjęciu studiów po ukończeniu szkoły średniej. Marek Gzik, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, podjął jednak kroki mające na celu złagodzenie tego problemu. Przekazał on do dyspozycji aż 150 milionów złotych na renowację akademików, co może być świetną okazją dla studentów pochodzących z mniejszych miast.

Informację o alokacji funduszy w wysokości 150 milionów złotych na odnowienie akademików przekazał PAP wiceminister Gzik. Środki finansowe mają trafić do tych uczelni, które wyraziły chęć unowocześnienia swoich budynków studenckich. Wiceminister nie ukrywa również swojego zamiaru kontynuowania takiego wsparcia finansowego każdego roku.

Koniec ubiegłego roku to moment, w którym ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego podjęło decyzję o rozdzieleniu 150 milionów złotych pomiędzy wszystkie uczelnie posiadające akademiki. Uczelnie te nie musiały składać żadnych formalnych wniosków o przyznanie tych funduszy, jednak otrzymały wyraźne zalecenie, aby przeznaczyć je na poprawę stanu technicznego i estetycznego budynków mieszkalnych dla studentów.

Na rok 2024 ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego przewiduje również alokację takiej samej kwoty na ten cel. Beneficjentami będą te uczelnie, które złożyły wnioski projektowe na inwestycje w roku 2023. Obecnie trwa proces oceny 250 złożonych wniosków w tej sprawie.