Kwestionowanie wiarygodności prognoz dotyczących przyszłych emerytur przez specjalistów

Działalność polegająca na szacowaniu wysokości emerytur w przyszłości jest realizowana za pomocą narzędzi zwanych kalkulatorami emerytalnymi. Jest to metoda, której również używa Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). ZUS nie tylko udostępnia takie narzędzie do obliczeń, ale również dostarcza ubezpieczonym dokument o nazwie „Informacje o stanie konta”, zawierający kwotę przewidywanej emerytury. Niektórzy eksperci jednak twierdzą, że takie prognozy mogą być niewiele warte. Wskazują, że większe znaczenie ma posiadanie wiedzy na temat działania systemu.

ZUS wprowadził nową wersję swojego narzędzia do prognozowania emerytur, czyli kalkulatora emerytalnego, w 2023 roku. Jak wyjaśnia Zakład, kalkulator umożliwia obliczenie przyszłych emerytur, które zostaną przyznane po raz pierwszy. Należy jednak pamiętać, że wyniki te są jedynie prognozą, a nie gwarantowanym świadczeniem. ZUS podkreśla również, że kwota emerytury wyliczona za pomocą tego narzędzia nie powinna stanowić podstawy dla jakichkolwiek roszczeń. Narzędzie to jest dostępne w dwóch wersjach – podstawowej i rozszerzonej.

ZUS udostępnia ubezpieczonym również dokument zatytułowany „Informacje o stanie konta”, który zawiera informacje o przewidywanej wysokości emerytury. Zakład wyjaśnia, że na skutek różnic w metodach obliczeń, prognozy wysokości emerytury uzyskane poprzez kalkulator mogą różnić się od kwoty hipotetycznej emerytury podanej w wspomnianym dokumencie. ZUS dodaje również, że kalkulator emerytalny oblicza przewidywaną wysokość emerytury nie tylko na podstawie danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego, ale również bierze pod uwagę założenia i parametry dotyczące przyszłych lat, takie jak inflacja, rzeczywisty wzrost wynagrodzeń czy wskaźniki waloryzacji składek i kapitału początkowego.