Bezrobotni w Polsce otrzymują wyższe zasiłki od 1 czerwca 2024 roku: Wzrost wsparcia finansowego do 160 zł

Począwszy od 1 czerwca 2024 roku, osoby bez pracy, które są zarejestrowane jako bezrobotne i uprawnione do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, mogą liczyć na większą pomoc finansową. Zasiłek ten ma na celu pomóc spełnić podstawowe potrzeby finansowe tych osób w trudnym okresie poszukiwania nowego zatrudnienia.

Od tego dnia znacznie wzrosła kwota przelewów wpływających na konta beneficjentów. Podwyżka wynika z rocznej oceny wskaźnika inflacji, co miało wpływ na decyzję o zwiększeniu kwoty świadczeń. Ale jakie są szczegółowe dane dotyczące zasiłku dla bezrobotnych w 2024 roku?

Zmiana wysokości zasiłku dla bezrobotnych w 2024 roku

Od 1 czerwca 2024 roku, wysokość zasiłku dla bezrobotnych uległa znacznemu wzrostowi. Konkretnie, podwyżka wynosiła od 106,90 zł do 160,10 zł miesięcznie. Takie działanie jest efektem oceny średniorocznego wskaźnika inflacji, który w tym roku wyniósł 11,4 proc.

W rezultacie, od 1 czerwca 2024 roku, zasiłek podstawowy wynosił:

80 proc. zasiłku podstawowego to:
1329,60 zł brutto – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,
1044,20 zł brutto – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

100 proc. zasiłku podstawowego to:
1662,00 zł brutto – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku (przed zmianą było to 1491,90 zł),
1305,20 zł brutto – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku (wcześniej było to 1171,60 zł).

120 proc. zasiłku podstawowego to:
1994,40 zł brutto – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,
1566,30 zł brutto – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.