Możliwość uzyskania wynagrodzenia za nadgodziny w służbie cywilnej to kwestia dyskrecjonalna

Podkreślić należy, że zgłoszenie o zapłatę za pracę poza ustalonym wymiarem czasu pracy nie jest obligatoryjne dla dyrektora generalnego konkretnego urzędu. Istotne jest też to, że nie musi on dostarczać żadnego wyjaśnienia na temat swojej decyzji. Chociaż nie może samodzielnie zdecydować o przyznaniu rekompensaty finansowej, ma prawo do udzielenia wolnych dni bez wcześniejszego wniosku od pracownika.

Podjęcie takiej decyzji o rekompensacie finansowej za nadgodziny stanowi absolutną innowację w służbie cywilnej. Od momentu wejścia w życie ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1691; dalej: ustawa), jedynym sposobem na zrekompensowanie dodatkowych godzin pracy było udzielenie wolnego czasu w ekwiwalencie tych godzin. Nie mniej jednak, z dniem 1 stycznia 2024 r. wprowadzono zmiany do art. 97 ustawy i dodano nowy art. 97a. W ten sposób zdefiniowano alternatywną opcję rekompensaty w postaci płatności za nadgodziny. Zapisano jednakże w art. 97 ust. 11 ustawy, że tylko na prośbę członka korpusu służby cywilnej, dyrektor generalny urzędu ma możliwość przyznania wynagrodzenia zamiast dni wolnych.