Minister ds. Równości Katarzyna Kotula: Uczniowie identyfikujący się jako LGBT najbardziej narażeni na dyskryminację

Katarzyna Kotula, pełniąca obowiązki ministra ds. równości, w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, zwróciła uwagę na szczególnie trudną sytuację uczniów identyfikujących się jako LGBT w szkołach. Dodała, że są to osoby najbardziej narażone na przejawy dyskryminacji. Zapowiedziała, że w najbliższy poniedziałek zostanie zapoczątkowana kolejna edycja rankingu szkół, które są przyjazne dla społeczności LGBT.

Rozpoczęcie rangowania szkół odbędzie się podczas konferencji zorganizowanej przez fundację Grow Space. Wydarzenie to przewidziane jest na godzinę 10:00 i odbędzie się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dotyczyć będzie ono czwartej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+, nad którą patronat objęła minister.

Podczas rozmowy z reporterem PAP, minister Kotula podkreślała, że ranking ma za zadanie pokazać, które placówki edukacyjne są otwarte i promują wartości takie jak akceptacja, tolerancja czy bezpieczeństwo wśród uczniów. Zwróciła także uwagę na to, jak ważne jest definiowanie pojęcia bezpiecznej szkoły i zrozumienie, co do szkoły musi wnosić uczniów, aby była ona uważana za taką.

Podczas konferencji w KPRM planowane jest omówienie kwestii związanych ze zbieraniem danych do rankingu oraz sformułowania kryteriów, które będą legły u podstawy tego zestawienia. Minister Kotula zaznaczyła, że podczas spotkania poruszony zostanie również temat zmian wprowadzanych w polskim systemie edukacji, które mają wpływ na proces gromadzenia danych do rankingu.

Minister podkreślała, że społeczność LGBT jest narażona na działania dyskryminacyjne zarówno ze strony organów szkolnych, jak i rówieśników. Często te negatywne działania są motywowane politycznymi powiązaniami szkół. Za swoje zadanie postawiła sobie stworzenie szkoły przyjaznej i otwartej dla wszystkich – zarówno dla społeczności LGBT, jak i dla dzieci z niepełnosprawnościami. Zauważyła także, że bezpieczna szkoła to także szkoła, która odgrywa kluczową rolę w prewencji samobójstw.

Kotula zwróciła szczególną uwagę na rolę fundacji Grow Space, która aktywnie angażuje się w prace nad rankingiem i publikuje raporty dotyczące prób samobójczych wśród młodzieży.