Neuca ma w planach program motywacyjny i skup akcji do 2026 roku o wartości maksymalnej 120 mln złotych

Spółka Neuca zaprasza swoich akcjonariuszy na walne zgromadzenie, które odbędzie się 28 grudnia. Głównym tematem spotkania będzie propozycja wdrożenia nowego programu motywacyjnego skierowanego do czołowych menedżerów firmy. Planuje się także przyznać zarządowi uprawnienia do zakupu nie więcej niż 120 000 swoich akcji za sumę nieprzekraczającą 120 mln złotych. Zakup ma nastąpić przed zakończeniem 2026 roku.

Podczas nadzwyczajnej sesji, zarząd spółki może otrzymać zgodę na ustalenie szczegółów dotyczących warunków skupu własnych akcji. Chodzi tu o cel nabycia akcji – umorzenie lub/i sprzedaż odpowiednim pracownikom/współpracownikom, co wpisuje się w realizację proponowanego programu motywacyjnego. Wszystko to ma się odbyć do końca 2026 roku, przy czym maksymalna kwota przeznaczona na ten cel to 120 mln złotych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma również podjąć decyzję o finansowaniu zakupu własnych akcji przez spółkę. W tym celu planuje się przekierowanie 120 mln złotych z kapitału zapasowego na fundusz rezerwowy na nabycie akcji. Minimalna cena zakupu akcji ma wynosić 1 zł za sztukę, zaś maksymalna cena ustalona zarówno dla rynku regulowanego, jak i pozagiełdowego to 1000 zł za jedną akcję. Przy tym wszystkim, wartość nominalna nabytych akcji nie może przekraczać 20% kapitału zakładowego firmy.

Na koniec, spółka planuje umorzyć 20 005 własnych akcji serii H, które zostały wcześniej nabyte w ramach programu skupu za łączną sumę 13,88 mln złotych. Firma planuje także rozwiązać celowy fundusz rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji do umorzenia. Nie wykorzystane środki, o wartości 49,1 mln złotych, mają być zwrócone do kapitału zapasowego.