Szwajcaria zatwierdza blokadę rosyjskich aktywów o wartości około 8,8 mld dolarów, informuje premier Ukrainy

Według najnowszych doniesień Denysa Szmyhala, premiera Ukrainy, które zamieścił na platformie X (dawniej Twitter), Szwajcaria postanowiła wprowadzić sankcje majątkowe wobec Rosji. Oznacza to zamrożenie rosyjskich aktywów o wartości bliskiej 8,8 miliardów dolarów. Premier Ukrainy wyraził nadzieję na stworzenie systemu, który umożliwiłby wykorzystanie tych skonfiskowanych środków na cele związane z odbudową Ukrainy.

Szmyhal wyraził wdzięczność dla prezydenta Alaina Berset i ministra spraw zagranicznych Szwajcarii Ignazio Cassis za podjęcie tego istotnego pierwszego kroku w tym procesie.

Szwajcaria zdecydowała się na częściowe porzucenie swojej polityki neutralności po agresji Rosji na Ukrainę, która miała miejsce w lutym 2022 roku. Kraj ten przyłączył się do unijnego reżimu sankcji wymierzonych przeciwko Rosji i Białorusi.

W ciągu dwóch lat od 2022 do 2023 rząd w Bernie dał zielone światło dla kilku pakietów sankcji ze strony Unii Europejskiej. W ramach tych działań, zamrożono między innymi rosyjskie aktywa o wartości 7,5 miliarda franków szwajcarskich (odpowiadające niemal 8,6 miliarda dolarów). Ponadto, wprowadzono zakaz eksportu towarów i usług związanych dla rosyjskiego sektora energetycznego. Szwajcaria zakazała także działania na swoim terytorium rosyjskim koncernom energetycznym oraz udzielanie im wsparcia finansowego w jakiejkolwiek formie.

Prezydent Berset podkreślał w kwietniu br., że pomimo iż przepisy prawne nie pozwalają na udzielanie bezpośredniego wsparcia militarnego żadnej ze stron konfliktu, nie oznacza to bierności. Szwajcaria stanowczo potępia agresję Rosji i angażuje się w pomoc humanitarną dla Ukrainy oraz jej odbudowę.