Nowe prawo pracy z 2023 roku: 5 dodatkowych dni urlopu, ale nie dla wszystkich

W 2023 roku wprowadzono istotną zmianę do Kodeksu pracy. Od tego momentu, pracownicy mieli możliwość cieszenia się dodatkowym urlopem opiekuńczym. Zastanawiasz się, kto może skorzystać z tej opcji oraz jakie są wymagania, które trzeba spełnić? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Zmiany w Kodeksie pracy zostały wprowadzone 26 kwietnia 2023 roku. Zostały one zainicjowane w celu wprowadzenia dyrektywy work-life balance Unii Europejskiej. Nowe przepisy umożliwiają pracownikom skorzystanie z dodatkowych 7 dni urlopu w ciągu roku:

  • 2 dni można wykorzystać na zwolnienie od pracy z powodu sił wyższych.
  • 5 dni można przeznaczyć na tzw. urlop opiekuńczy.

Jak przekazali specjaliści z Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia, pracownik ma możliwość korzystania z urlopu opiekuńczego w sytuacji, gdy potrzebuje zapewnić opiekę lub wsparcie osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która z poważnych przyczyn zdrowotnych wymaga opieki lub wsparcia.

Kto ma prawo do korzystania z urlopu opiekuńczego? Jest to przywilej dostępny dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru czy też spółdzielczej umowy o pracę. Niemniej jednak, prawo to nie obowiązuje dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, jak na przykład umowa o dzieło, zlecenie, czy umowa agencyjna.