Nowe propozycje w kwestii nauczania religii w szkołach ze strony przyszłego rządu pod kierownictwem Donalda Tuska

Zakorzeniony od lat w systemie edukacyjnym w Polsce przedmiot jakim jest religia, zdaje się być na skraju istotnych zmian. Te rewizje planuje wprowadzić nowo powstała koalicja rządowa, której liderem jest Donald Tusk. Co dokładnie proponuje ta koalicja i jakie jest miejsce tych zamierzeń w Umowie Koalicyjnej?

Nauczanie religii bądź etyki nie jest obowiązkowe w polskich placówkach oświatowych. To rodzice lub pełnoletni studenci decydują o swoim udziale w lekcjach tych przedmiotów. Wszystko to wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1992 roku, które reguluje kwestię dobrowolnego udziału w lekcjach religii. Co więcej, od września 2014 roku można również ubiegać się o nauczanie etyki.

Uczniowie mają do wyboru kilka alternatyw: uczestnictwo wyłącznie w lekcjach religii, samej etyki, obu przedmiotów lub całkowita rezygnacja z obu. Istotne jest to, że oceny z tych przedmiotów wpływają na średnią ocen studenta. Wycofanie się z tych zajęć może skutkować obniżeniem średniej ocen.

Punkt 18 Umowy Koalicyjnej odnosi się do kwestii nauczania religii w szkołach. Przedstawia on potrzebę oddzielenia Kościoła od Państwa, co ma na celu utrzymanie wzajemnej niezawisłości i neutralności państwa w sprawach związanych z religią. W tekście umowy stwierdza się: „Strony Koalicji zgodnie potwierdzają, że niezbędny jest rozdział Kościoła od Państwa, oparty na zasadach wzajemnej niezależności oraz bezstronności państwa w sprawach przekonań religijnych i światopoglądowych.”