Coraz więcej obcokrajowców wybiera studia na polskich uczelniach

Zgodnie z najnowszymi danymi zawartymi w raporcie „Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce” opracowanym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI), polska szkolnictwo wyższe cieszy się rosnącą popularnością wśród studentów z zagranicy. W roku akademickim 2022/2023 odnotowano łączną liczbę ponad 102 tys. studentów z innych krajów, studiujących w Polsce. Z tego grona, ponad 48 tys. stanowili studenci pochodzący z Ukrainy.

Raport OPI, dostępny do wglądu na portalu RAD-on, zawiera szczegółowe dane dotyczące roku akademickiego 2022/2023. Specjaliści z Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej działający przy OPI wzbogacili publikację o dodatkowy rozdział skupiający się na tematyce ukraińskich studentów w Polsce.

Z analiz przeprowadzonych przez OPI wynika, że rosnąca agresja Rosji wobec Ukrainy wpłynęła na zwiększenie liczby ukraińskich studentów decydujących się na edukację w Polsce. Ta sytuacja przyczyniła się również do wzrostu ogólnego zainteresowania naszym krajem jako miejscem studiów dla studentów z innych krajów. W roku akademickim 2022/2023 liczba ukraińskich studentów wzrosła o ponad 12 tys. osób, osiągając łączną liczbę 48 150 osób.

Dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji, podkreślił w swoim komunikacie, że trend umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego jest coraz bardziej widoczny. „W ciągu ostatnich dwóch lat akademickich wskaźnik ten wzrósł z 7,1 proc. w roku 2021/2022 do 8,4 proc. w roku 2022/2023. Jeżeli spojrzymy na konkretne liczby, to między tymi dwoma latami akademickimi odnotowano wzrost liczby studentów zagranicznych aż o około 16 tys. osób – do poziomu ponad 102 tys. osób w roku akademickim 2022/2023” – powiedział Protasiewicz.