Niemieckie trendy edukacyjne: zmiany w wyborze kierunków studiów przez ostatnie 40 lat

Refleksje nad trendami edukacyjnymi w Niemczech skłaniają do zastanowienia się, które dziedziny akademickie cieszą się największym zainteresowaniem wśród obywateli tego kraju. Analizując dane z Federalnego Biura Statystycznego, Statista zaobserwowała istotne zmiany w preferencjach Niemców na przestrzeni ostatnich czterech dekad.

Z informacji zebranych przez Federalne Biuro Statystyczne wynika, że liczba osoby decydujące się na podjęcie studiów w Niemczech znacząco wzrosła w ciągu ostatnich 40 lat. Średni okres realizacji studiów wyższych w tym kraju wynosi obecnie 8,1 semestru, a przeciętny wiek niemieckich absolwentów to 23,6 roku.

Spoglądając wstecz, na semestr zimowy 1980/81, dominujące kierunki studiów to były nauki prawne z 69 778 studentami, medycyna ogólna z 68 773 studentami oraz germanistyka z liczbą uczących się wynoszącą 55 540. Na kolejnych miejscach uplasowały się administracja biznesowa (44 808), inżynieria mechaniczna (41 382), elektrotechnika, elektronika (40 589), nauki ekonomiczne (33 585) oraz matematyka (31 010).

Przyglądając się natomiast najnowszym danym, semestr zimowy 2022/23 prezentuje nieco inną sytuację. Na czoło listy kierunków wybieranych przez studentów wysuwa się administracja biznesowa (237 581), następnie informatyka (143 582) i nauki prawne (116 683). W dalszej kolejności znajdują się psychologia (110 902), medycyna ogólna (108 130), nauki ekonomiczne (87 757), inżynieria mechaniczna (87 849) oraz praca socjalna (84 051).