Stan psychiczny polskich uczniów po pandemii nie uległ poprawie mimo powrotu do szkół

Mimo końca pandemii i wznowienia nauki stacjonarnej w szkołach, na psychiczne samopoczucie polskiej młodzieży to nie miało wpływu. Zaobserwowano natomiast silne związki rodzinne oraz dobrą komunikację między uczniami a nauczycielami. Jedynie w murach szkolnych nastąpiła skuteczna integracja dzieci ukraińskich, gdzie podczas zajęć lekcyjnych komunikacja między nimi a polskimi rówieśnikami przebiega bez większych problemów. Poza terenem szkoły ta interakcja jednak słabnie.

Podczas konferencji naukowej w Toruniu, odbywającej się w kontekście Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak przedstawił najnowsze rezultaty ogólnopolskich badań naukowych dotyczących jakości życia dzieci i młodzieży.

Badania te były częścią projektu zapoczątkowanego podczas pandemii na wniosek Rzecznika Praw Dziecka. Projekt ten stanowił największe od dwudziestu lat ogólnopolskie badania naukowe oceniające jakość życia młodych Polaków. W tym roku badania skupiały się również na analizie relacji między uczniami polskimi a ukraińskimi, co było pierwszym tego typu badaniem przeprowadzonym w Polsce od czasu wybuchu konfliktu na Ukrainie i dużej fali uchodźców ukraińskich do Polski.

Według tegorocznych badań, jedynie 60% polskich uczniów uważa swoje życie za pełne szczęścia. Najmniej zadowolona jest młodzież, z której aż 21% stwierdziło, że nie widzi powodów do radości. Co więcej, co dziesiąty uczeń jest ciągle w złym nastroju i nie ma chęci do zabawy. Co trzeci młody człowiek odczuwa okresy apatii, kiedy nic go nie cieszy i ma dosyć wszystkiego. Aż 20% uczniów jest niezadowolonych ze swojego wyglądu, natomiast najniższą samoocenę mają dziewczęta ze szkół średnich – wynosi ona 39%. Wyniki te są nieznacznie gorsze od tych uzyskanych podczas pandemii.

Z badań wynika też, że co piąty respondent czuje, że rodzice poświęcają mu za mało czasu (19%). Mimo to, większość badanych wskazuje na dobre i sprawiedliwe traktowanie przez rodziców (72%), a 69% z nich mogło rozmawiać z rodzicami, kiedy tylko tego potrzebowało.

Sześć na dziesięć osób badanych twierdziło, że nauka w szkole układała się dobrze, a 45% było zadowolonych ze swojego pobytu w szkole. Ta tendencja była bardziej widoczna wśród najmłodszych uczniów. Młodzież ze szkół średnich jest natomiast najmniej zadowolona. Pomimo to, większość uczniów (66%) deklaruje, że ma dobre relacje z nauczycielami.