Pogłębiający się problem uczenie wyższych z malejącą liczbą studentów magisterskich według OPI

Informacje przekazane przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) wskazują na systematyczny spadek liczby studentów studiów magisterskich. Według danych zgromadzonych w Ogólnopolskim Systemie Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), który dostarcza aktualne informacje o kondycji absolwentów na rynku pracy, liczba osób decydujących się na podjęcie Studiów II stopnia w 2021 roku była prawie o 30 tysięcy mniejsza w porównaniu do danych z roku 2015. Ten trend, jak zauważył OPI, stanowi istotne wyzwanie dla zarządzających uczelniami, którzy muszą borykać się z coraz mniejszą ilością studentów.

Kwestia spadku zainteresowania studiowaniem na poziomie magisterskim wydaje się być nie tyle wynikiem działalności uczelni, co zmian demograficznych. OPI zwraca uwagę, że mimo rosnącego zainteresowania tematem tranzycji między studiami I a II stopnia, to nie problemy z kształceniem czy zmiana zachowań absolwentów studiów licencjackich są tu kluczowe. Przede wszystkim to zmiany w demografii mają wpływ na obniżenie liczby studentów.

Ważność analizy pozycji absolwentów na rynku pracy podkreśla również minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek. Wskazuje on, że informacje dotyczące sytuacji osób po ukończeniu danego etapu edukacyjnego są kluczowe dla zrozumienia skutków procesu kształcenia.

Dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji, podkreśla znaczenie nowych danych w systemie ELA dotyczących przejścia między studiami I i II stopnia. Dodał on, że „wskaźniki te są niezwykle przydatne dla osób zarządzających uczelniami, które mogą wykorzystać zebrane dane w swojej pracy. Nowy moduł będzie w przyszłości rozbudowywany, aby pomóc uczelniom w diagnozowaniu tego zjawiska oraz dostosowaniu swojej strategii do obecnej sytuacji”.