Tablety i laptopy w edukacji: przestróg niemieckich ekspertów naukowych

W kontekście postępującej cyfryzacji szkolnictwa, powyżej 40 naukowców z Niemiec zaapelowało o jej zahamowanie w środowisku edukacyjnym, zarówno na poziomie szkolnym jak i przedszkolnym. Wskazują, że ma to nieodwracalne skutki dla sfery psychologicznej, poznawczej oraz społecznej młodych ludzi. Twierdzą oni, że „korzystanie z tabletów i laptopów w procesie nauczania nie sprzyja rozwoju intelektualnemu dzieci, wręcz przeciwnie”. Inny punkt widzenia przedstawia Ministerstwo Kultury Hesji – donosi portal „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ).

Zgodnie z planami Ministerstwa Kultury Hesji, media cyfrowe mają znaleźć szersze zastosowanie w sferze edukacji. Tablety i laptopy są coraz częściej wprowadzane jako narzędzia pracy w placówkach oświatowych. Tegoroczny rok szkolny ma być okresem dalszego rozwoju „eksperymentu szkolnego” poprzez implementację nowego programu o nazwie „Cyfrowy świat”.

W roku szkolnym poprzednim, 12 szkół zostało wybrane do programu pilotażowego. W obecnym roku ten innowacyjny przedmiot jest już realizowany w 64 szkołach. Według FAZ, uczniowie z klas piątych i szóstych mają oprócz podstaw informatyki, również uczyć się odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych.

Wiele krytyki na temat cyfryzacji w szkolnictwie płynie od Towarzystwa Edukacji i Wiedzy działającego na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie. Przywołują oni potencjalne ryzyko dla rozwoju intelektualnego dzieci i apelują o wprowadzenie moratorium na procesy cyfryzacji w przedszkolach i szkołach.

FAZ podkreśla, że inicjatywa ta została poparta przez ponad 40 naukowców, wśród których znaleźli się pedagodzy, lekarze oraz pediatrzy.

Jeden z głównych inicjatorów, Ralf Lankau z Uniwersytetu w Offenburgu, wyjaśnia: „Aktualne badania naukowe dowodzą, że nauczanie z wykorzystaniem tabletów i laptopów prowadzi do obniżenia poziomu inteligencji dzieci do szóstej klasy. Badania wykazały, że intensywna praca na urządzeniach cyfrowych podczas lekcji ma szereg negatywnych skutków dla zdrowia, psychiki oraz relacji społecznych uczniów”.