PKP Cargo osiąga konsensus ze związkami zawodowymi dotyczący przyznania podwyżek

W piątek, PKP Cargo ogłosiło, że doszło do porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzeń z organizacjami związkowymi, które reprezentują ponad 50% personelu firmy. Firma dodała, że przewidywany koszt tych podwyżek to około 170 milionów złotych.

Zgodnie z giełdowym komunikatem, 1 grudnia 2023 roku, w trakcie rozmów między PKP Cargo a syndykatami stanowiącymi stronę w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez PKP Cargo S.A., zostało zawarte porozumienie. Porozumienie to zakłada przyznanie podwyżek pracownikom firmy, począwszy od 1 stycznia 2024 roku.

Kolejnym szczegółem podanym w komunikacie było, że koszt tych podwyżek wyniesie około 170 milionów złotych. Podsumowując, firma stwierdziła: „Podwyżki uzgodnione w tym porozumieniu kończą prowadzone negocjacje płacowe”.

PKP Cargo jest największym operatorem transportu towarowego na torach w Polsce i jednym z liderów w Unii Europejskiej. Firma świadczy różnorodne usługi logistyczne, w tym transport kolejowy (posiadając największą flotę taboru w Polsce), samochodowy i morski. Działa na rzecz wielu tysięcy klientów w Polsce oraz w Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Holandii, Węgrzech, Litwie i Słowenii.