Podsumowanie tygodnia w biznesie: kluczowe informacje z rynku

W nadchodzącym tygodniu Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski przekażą istotne dane dotyczące polskiej gospodarki. Przegląd obejmuje między innymi wyniki sprzedaży detalicznej, dane na temat sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w maju 2024 roku, a także informacje o wydatkach cudzoziemców.

Na początku tygodnia, 24 czerwca, Główny Urząd Statystyczny udostępni danych na temat budownictwa mieszkaniowego od stycznia do maja 2024 roku. Ponadto, zostaną przedstawione informacje o dynamice produkcji budowlano-montażowej oraz dynamice sprzedaży detalicznej za maj 2024 roku. Eksperci z PKO BP przewidują, że inflacja CPI za czerwiec utrzyma się blisko celu inflacyjnego, jednak od lipca spodziewany jest wzrost ze względu na podwyżki cen energii.

Dzień później, 25 czerwca, przewidziane jest opublikowanie danych na temat sytuacji społeczno-gospodarczej Polski za maj 2024 roku. Będą one zawierały informacje o produkcji wybranych wyrobów przemysłowych za poprzedni miesiąc oraz sytuacji koniunkturalnej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w latach 2000-2024. Ten sam dzień przyniesie również konferencję prasową Związku Banków Polskich, która dotyczyć będzie m.in. koniunktury bankowej.

W środę, 26 czerwca, GUS zamierza udostępnić dane na temat ruchu granicznego oraz wydatków cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2024 roku.

Kolejny dzień, 27 czerwca, przyniesie informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w gospodarce narodowej za pierwszy kwartał 2024 roku. GUS zaprezentuje także rachunki produktu krajowego brutto za lata 2019-2023. Będzie można dowiedzieć się również o stanie infrastruktury komunalnej w Polsce w 2023 roku, wynikach finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz danych o bezrobociu rejestrowanym w pierwszym kwartale 2024 roku. Przedstawione zostaną też jednostkowe raporty półroczne i roczne spółek Soho Development i Triggo.

Ostatni dzień tygodnia, 28 czerwca, zakończy się publikacją informacji na temat ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2023 roku, a także szybkim szacunkiem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za czerwiec 2024 roku. Poznamy również warunki pracy w Polsce w 2023 roku oraz wyniki działalności przemysłowej w tym samym roku. Narodowy Bank Polski przekaże bilans płatniczy za I kwartał oraz międzynarodową pozycję inwestycyjną i zadłużenie zagraniczne.

Pod koniec tygodnia oczekiwane są również jednostkowe raporty roczne spółek Comeco, Akcept Finance, Medapp, Moonlit , Red Carpet Media Group , Triggo oraz skonsolidowane raporty roczne firm Komputronik, Betacom, Eko Export, Letus, Minutor Energia, Oxygen, Text i skonsolidowany raport kwartalny firmy Honey Pay.