Pomysł zarejestrowania marki "Pablo Escobar" w Unii Europejskiej upada. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej utrzymuje decyzję o odmowie rejestracji

Firma o nazwie Escobar Inc., mająca swoją siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych, konkretnie w Puerto Rico, podjęła próbę rejestracji imienia i nazwiska Pablo Escobar jako europejskiego znaku towarowego we wrześniu 2021 roku. Taki ruch miał na celu obsługę szerokiego spektrum produktów i usług pod tym oznaczeniem. Jednakże, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził wyraźnie, że takie działanie nie jest możliwe. Powodem jest fakt, że publiczność kojarzy osobę Pablo Escobara z nielegalnym handlem narkotykami i zbrodniczą działalnością narkoterrorystyczną.

Jednostka odpowiedzialna za nadzór nad intelektualną własnością na terenie Unii Europejskiej, czyli Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), odmówiła zgody na rejestrację marki. Decyzja ta była uzasadniona sprzecznością planowanej rejestracji ze standardami moralnymi i porządkiem publicznym. EUIPO oparło swoją decyzję na spostrzeżeniu, że większość hiszpańskojęzycznych odbiorców kojarzy Pablo Escobara z przestępczością, ze względu na bliskie powiązania między Kolumbią a Hiszpanią.

Kompania Escobar Inc. nie poddała się bez walki i odwołała się od tej decyzji do Trybunału Unii Europejskiej. Pomimo to, Trybunał utrzymał wcześniejszą decyzję EUIPO, potwierdzając odmowę rejestracji marki Pablo Escobar. Trybunał usprawiedliwił swoje stanowisko stwierdzeniem, że EUIPO mogło opierać swoją decyzję na odczuciach przeciętnego Hiszpana o standardowej wrażliwości i tolerancji. Wskazano również, że Unia Europejska opiera się na wartościach takich jak godność ludzka, wolność, równość, solidarność oraz zasady demokracji i praworządności, które są niepodzielne i powszechnie akceptowane przez jej obywateli.