Dynamiczny rozwój rosyjskiej gospodarki wyprzedza tempo innych światowych potęg

Z planami Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) na bieżący rok, wynika, że tempo rozwoju gospodarki Rosji zdecydowanie przewyższa prędkość rozwoju innych krajów o rozwiniętych gospodarkach, włączając w to Stany Zjednoczone.

MFW prognozuje, że w ciągu tego roku, wzrost gospodarczy Rosji osiągnie wartość 3,2 proc., co jest wynikiem znacznie wyższym niż te przewidywane dla Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemiec. To jest jeszcze bardziej imponujące, uwzględniając fakt, że Rosja musiała zmierzyć się z sankcjami nałożonymi za interwencję w Ukrainie. Pomimo tych przeszkód, Rosja kontynuuje szybki rozwój, co skłoniło MFW do zrewidowania swoich styczniowych prognoz dotyczących rosyjskiej gospodarki.

Rosja rośnie w siłę dzięki eksploatacji ropy naftowej. Jak podkreśla MFW, eksport ropy naftowej utrzymuje się na stabilnym poziomie, a wydatki rządowe nie maleją – oba czynniki sprzyjają wzrostowi gospodarczemu Rosji. Zdaniem Petyi Koevy Brooks, zastępcy dyrektora MFW, dodatkowo przyczynia się do tego wzrost inwestycji przedsiębiorstw korporacyjnych i państwowych, a także znaczny eksport ropy.

Jednak wyniki dla Europy nie są tak optymistyczne. MFW obniżył swoje prognozy dla krajów europejskich na bieżący rok, przewidując jedynie 0,5 proc. wzrostu gospodarczego. W efekcie, Wielka Brytania jest drugim najgorszym krajem w grupie G7, zaraz po Niemczech.

Niemniej jednak, istnieją pewne wątpliwości co do prawdziwości tych optymistycznych prognoz dotyczących gospodarki Rosji. Badacze z Yale w ubiegłym roku publicznie skrytykowali te raporty na temat rosyjskiej gospodarki publikowane przez MFW. Twierdzą, że dane wykorzystywane w prognozach pochodzą bezpośrednio od Kremla, co oznacza, że mogą być one nieco zniekształcone w stosunku do rzeczywistości.