Pracujesz przy monitorze? Masz prawo do refundacji okularów korekcyjnych!

Jeżeli twoje obowiązki zawodowe wiążą się z pracą przy komputerze, być może nie zdajesz sobie sprawy, że twój pracodawca ma obowiązek zwrócić ci koszt zakupu okularów lub soczewek kontaktowych. Takie zasady wynikają z obowiązków pracodawcy i mogą przysługiwać wielu zatrudnionym, jednak nie wszyscy są tego świadomi.

Obowiązek pracodawcy polega na zapewnieniu pracownikom okularów lub soczewek kontaktowych, które korygują wzrok w sposób rekomendowany przez lekarza. Warto jednak zauważyć, że takie prawa nie przysługują każdemu bez wyjątku. Co więcej, kwota zwrotu kosztów nie jest ściśle określona przez prawo i w różnych miejscach pracy może wynosić od 250 do 450 zł.

Następnie nasuwa się pytanie: komu przysługuje zwrot kosztów okularów i soczewek? Przepisy jasno stanowią, że pracodawca ma obowiązek zapewnić takie środki korekcyjne wszystkim zatrudnionym, w tym także praktykantom i stażystom. Warunkiem jest jednak to, że pracownik korzysta z monitora komputera co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy i że wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykazały konieczność korzystania z okularów lub soczewek (§ 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 10 grudnia 1998 r.).

W jaki sposób pracodawca może spełnić ten obowiązek? Szczegółowe procedury powinny zostać zawarte w regulaminie zakładowym. W praktyce jednak, najczęściej zwrot kosztów realizowany jest poprzez refundację wartości zakupu dokonanego przez pracownika.