Publiczne udostępnianie informacji o zarobkach pracowników samorządowych

Zastanawiasz się, czy wynagrodzenie pracowników urzędu, którzy sprawują funkcje publiczne, jest informacją dostępną dla społeczeństwa? W kontekście transparentności finansów publicznych, udostępnienie takich informacji jest niezbędne. Taki krok pozwala na monitorowanie, czy nie dochodzi do przypadków łamania zasad dyscypliny finansów publicznych, jak choćby regularne wypłacanie dodatków, które powinny być przyznawane okresowo, dla pracowników samorządu.

Pensje pracowników samorządowych są uregulowane prawnie. Konkretnie, mówi o tym ustawa z 21 listopada 2008 roku dotycząca pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2022 r. poz. 530, nazywany dalej ustawą). Zgodnie z jej przepisami, pracownicy samorządowi mają prawo do otrzymywania wynagrodzenia adekwatnego do pełnionego stanowiska i posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Biorąc pod uwagę kwestię informacji publicznej w kontekście wynagrodzeń pracowników urzędu pełniących funkcję publiczną, należy zauważyć, że dane dotyczące przyznanych nagród dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego są właśnie takimi informacjami. Dlaczego tak jest? Głównie dlatego, że wynagrodzenia pracowników samorządowych są związane z zarządzaniem publicznymi środkami przez sektor finansów publicznych, jak to jest zdefiniowane w art. 9 ustawy o finansach publicznych. Co istotne, informacje o wysokości przyznanych nagród dla pracowników pełniących funkcje publiczne powinny być udostępniane bez żadnych ograniczeń, co obejmuje podanie ich imion i nazwisk oraz kwot otrzymanych nagród. W przypadku pracowników, którzy nie pełnią funkcji publicznych, takie informacje są chronione ze względu na ich prywatność. Można je udostępnić w całości (wraz z podaniem imion i nazwisk) tylko w sytuacji, gdy dana osoba wyrazi zgodę na rezygnację z prawa do prywatności i zezwoli na ujawnienie swoich danych. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 18 marca 2020 roku (sygnatura akt: II SAB/Gd 106/19), informacje o wynagrodzeniu pracowników urzędu pełniących funkcję publiczną powinny być udostępniane bez ograniczeń, niezależnie od formy zatrudnienia – czy to na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru czy umowy cywilnoprawnej.