Wyjaśnienie koncepcji i kryteriów przyznawania nagrody za szczególne osiągnięcia

Czy zastanawialiście się kiedyś nad istotą pojęcia nagroda i jak ją odróżnić od premii? Czy dla was nagroda jest tym samym, co premia? A jakie są wasze myśli na temat specyficznej formy nagrody, jaką jest nagroda za szczególne osiągnięcia? Chciałbym dziś przybliżyć wam to zagadnienie.

Nagroda za wyjątkowe osiągnięcia jest zjawiskiem regulowanym przez Ustawę o służbie cywilnej, ustanowioną 21 listopada 2008 roku (zgodnie z obecnie obowiązującym tekstem jednolitym Dz.U. z 2022 r., pozycja 1691, o której będziemy mówić jako „ustawa”). Jest to regulacja opisana w artykule 93 tej ustawy. Zbadajmy bliżej, jakie są zasady przyznawania takich nagród. Jak sugerują przepisy, pracownicy korpusu służby cywilnej, którzy odnotowali znaczne osiągnięcia w swojej karierze zawodowej, mogą być laureatami nagród finansowych z funduszu specjalnie utworzonego dla służby cywilnej.

Ważnym elementem do zrozumienia jest opcjonalność tego typu nagrody, co wynika z użycia frazy „można przyznać” w przepisach. W związku z tym pracownik nie ma prawa żądać nagrody od swojego pracodawcy czy osoby reprezentującej pracodawcę (na przykład dyrektora, kierownika czy pracownika działu kadr). Nagroda za szczególne osiągnięcia to świadczenie całkowicie uznaniowe.