Rewolucyjna zmiana w systemie rozliczeń za energię elektryczną: dynamiczne taryfy od 2024 roku

Zmiany w opłatach za energię elektryczną, które do tej pory miały miejsce w kilku krajach europejskich takich jak Niemcy, Szwecja oraz Wielka Brytania, docierają również do Polski. Jak dotąd, polski rynek energetyczny oferował możliwość korzystania z dynamicznych taryf głównie dla przemysłu. Sytuacja ta ulegnie jednak zmianie, jak informuje Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Tego typu taryfy będą dedykowane dla klientów posiadających wystarczającą świadomość i edukację w tym zakresie.

Od sierpnia 2024 roku polscy konsumenci będą mogli skorzystać z propozycji dynamicznych taryf energetycznych. To oznacza, że stawka za prąd nie będzie już ustalona na stałe, lecz będzie podlegać zmianom co kwadrans. Wprowadzenie takiego rozwiązania umożliwi konsumentom osiągnięcie pewnych oszczędności, a rachunki za prąd będą mogły być niższe. Mimo to, Rafał Gawin, szef Urzędu Regulacji Energetyki, przestrzega klientów.

Dynamiczne taryfy – zaleta czy wyzwanie?

Dynamika taryf opiera się na aktualizacji cen prądu co 15 minut, co jest dokładniejszym odzwierciedleniem rzeczywistej zmienności cen na rynku energetycznym. Handel energią działa na podobnych zasadach jak handel innymi surowcami lub walutami – kiedy jest duża podaż energii, jej cena spada. Natomiast, gdy popyt rośnie, rośnie także cena. Jak jednak podkreśla Rafał Gawin w rozmowie dla „Rzeczpospolitej”, nie wszyscy klienci będą mogli skorzystać z dynamicznych taryf ze względu na istniejące ograniczenia technologiczne.

Konieczność posiadania licznika zdalnego odczytu stanowi jedną z barier w dostępie do dynamicznych taryf. Drugim problemem jest brak centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE), który zostanie uruchomiony dopiero w lipcu 2025 roku. Jest to element niezbędny dla klientów, aby mieli dostęp do informacji dotyczących bieżących poziomów cen energii. Najważniejsza jest jednak instalacja odpowiednich liczników, które umożliwią korzystanie z takiego rozwiązania jak dynamiczna taryfa – dodaje prezes Gawin.