Rozwód z orzekaniem o winie, a alimenty

Według statystyk co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem. Jest to bardzo traumatyczne przeżycie dla dwóch stron niezależnie od stosunku winy między partnerami. Biorąc pod uwagę Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, oraz zawarte w nim prawo- rozwieść się można na dwa sposoby. Mianowicie z orzekaniem o winie, lub bez orzekania. Każde z możliwych orzeczeń, wiążę się ze ściśle określonymi konsekwencjami prawnymi. Jeśli jesteś ciekawy jak rozwód z orzekaniem o winie wpływa na możliwość zasądzenia alimentów- koniecznie przeczytaj tej artykuł.

Ile trwa rozwód z orzekaniem o winie?

Przy rozwodzie z orzekaniem o winie sąd dochodzi czy między małżonkami ustały więzi gospodarcze, fizyczne, oraz ekonomiczne. Dodatkowo musi zbadać, które z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa, ewentualnie czy wina jest wspólna. Dodatkowo jak przy rozwodzie bez orzekania o winie, sąd musi przyznać władze rodzicielską nad dziećmi- jeśli istnieją, wskazać miejsce pobytu stałego, oraz wysokość alimentów. Rozwód z orzekaniem o winie trwa znacznie dłużej od standardowego zakończenia małżeństwa, w sytuacji kiedy jeden z małżonków próbuje się wybielić przed ponoszoną odpowiedzialnością i nie wykazuje swojej winy w rozpadzie małżeństwa. Kiedy tak się dzieje, druga strona powództwa może poprosić o uczestnictwo świadków do sprawy, aby udowodnić swoją prawdomówność. Takie postępowanie może zająć bardzo dużo czasu.

Rozwód z orzekaniem o winie a alimenty – co radzi adwokat

Zgodnie z prawem, stanowisko prawników w tym temacie jest jasne. Po otrzymaniu postanowienia odnośnie zakończenia sprawy rozwodowej, oraz wskazania osoby winnej za rozpad więzi między małżonkami- strona poszkodowana, ma prawo wnioskować o alimenty na siebie w momencie pogorszenia własnych warunków życiowych. Ważnym aspektem jest to, że osoba ta może pracować i jest w stanie utrzymywać własne podstawowe potrzeby dnia codziennego. Warunkiem do otrzymywania alimentów od byłego małżonka jest otrzymanie postanowienia sądowego, z którego wynika, że drugi małżonek jest całkowicie winny ustania stosunków małżeńskich. Warto wiedzieć, że małżonek niewinny rozpadu pożycia małżeńskiego nie ma prawa do równej stopy życiowej z byłym małżonkiem. Ma natomiast prawo do utrzymywania wyższego poziomu życia, jak zaspokajani usprawiedliwionych potrzeb. Jeśli zależy Ci na możliwości wnioskowania adwokat alimenty pomoże Ci. Wniosek wniesiony na byłego męża, nie tylko na dzieci – ale również na siebie- warto czasem przeczekać ten trudny moment postępowania rozwodowego z orzekaniem o winie.