Stare dokumenty mogą pomóc zwiększyć wysokość emerytury – sprawdź, o co chodzi

Zwiększenie kwoty emerytury jest możliwe dla pewnej grupy osób, które przedstawią dodatkową dokumentację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), która umożliwi ponowne przeliczenie świadczeń. Kwestia ta dotyczy głównie osób, które rozpoczęły swoją drogę zawodową przed rokiem 1999. Były już reformy systemu emerytalnego, które mogły wprowadzić wiele zmian, a ZUS przypomina, że te osoby mogłyby mieć wyższe świadczenia.

Jeżeli osoba zainteresowana zwiększeniem swojej emerytury posiada jakiekolwiek dokumenty dotyczące historii swojego zatrudnienia, które nie zostały jeszcze przekazane do ZUS, powinna przekazać je do tej instytucji. W ten sposób można uzupełnić brakujące informacje, co może prowadzić do podniesienia wysokości świadczenia emerytalnego. Szczególnie istotne jest to dla osób, które rozpoczęły pracę przed reformą systemu emerytalnego w 1999 roku.

Uwaga: możliwość podniesienia emerytury poprzez dostarczenie dodatkowych dokumentów dotyczy głównie osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku. Emerytury tych osób były początkowo obliczane według starszych zasad, ale ZUS ma możliwość ich przeliczenia. Chcąc skorzystać z tej opcji, konieczne jest dostarczenie dodatkowych dowodów, takich jak potwierdzenie stażu pracy lub zarobków przed przejściem na emeryturę.

„Fakt” informuje, że jednym z dokumentów, które mogą pomóc w uzyskaniu wyższej emerytury, jest stara książeczka wojskowa. Okres służby wojskowej jest uznawany za okres składkowy. Jeżeli nie można odnaleźć oryginalnej książeczki wojskowej, można zamiast tego dostarczyć do ZUS poświadczonej kopii. Dodatkowo, mężczyźni mogą dostarczyć świadectwo służby lub zaświadczenie wydane przez odpowiednie organy.

W przypadku pomyślnego rozpatrzenia wniosku przez ZUS, wysokość emerytury może wzrosnąć nawet do kilkuset złotych, ponieważ służba wojskowa w Polsce trwała dwa lata aż do 1988 roku. Ważne jednak, aby pamiętać, że przeliczenia nie nastąpią, jeśli wcześniej przedstawiono starą książeczkę wojskową w ZUS. Kluczowe jest dostarczenie dokumentów, które nie były wcześniej składane w tej instytucji.

Wśród innych dokumentów, które mogą przyczynić się do podniesienia emerytury, są między innymi nieskładane wcześniej świadectwa pracy, informacje o zatrudnieniu, angaże, wpisy w legitymacji ubezpieczeniowej, kopie list płac z archiwum lub stary dowód osobisty z wpisami dotyczącymi historii zatrudnienia.