Przyszła podwyżka zasiłku pogrzebowego do 7000 złotych od 2024 r.: Szczegóły zmian

Począwszy od roku 2024, polskie kraje mogą oczekiwać znaczących zmian w zakresie zasiłków pogrzebowych. Planowane są podwyżki do 7000 złotych, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z obecnymi 4000 złotych. Jest to pierwsze takie zwiększenie świadczeń od ostatnich 12 lat.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest odpowiedzialne za przygotowanie projektu zmiany ustawy dotyczącej zasiłku pogrzebowego. Projekt ten jest obecnie dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji i został przekazany do konsultacji.

Zasiłek pogrzebowy jest formą finansowej pomocy mającej na celu pokrycie kosztów związanych z pogrzebem. Jest przyznawany tylko raz i można go otrzymać na podstawie wniosku skierowanego przez uprawnioną osobę lub instytucję.

Aktualna wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 złotych i nie była zmieniana od 2011 roku. Projekt przewiduje wzrost tej kwoty do 7000 złotych. Ponadto, począwszy od 1 marca każdego roku, kwota ta będzie waloryzowana o wskaźnik inflacji za poprzedni rok. Pierwsza waloryzacja planowana jest na rok 2025.

Według uzasadnienia projektu, koszty pogrzebu mogą różnić się w zależności od miejsca, a ceny w większych miastach są zazwyczaj wyższe niż na terenach wiejskich czy w mniejszych miejscowościach. Autorzy projektu zauważyli, że standardowy pogrzeb w Polsce kosztuje obecnie co najmniej 8-10 tysięcy złotych. Zasiłek pogrzebowy będzie wypłacany według stawki obowiązującej w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały pokryte.

W Ocenie Skutków Regulacji projektu podkreślono, że mimo podwyższenia zasiłku o 75 procent, proponowana kwota może nie pokrywać pełnych kosztów pogrzebu, szczególnie w dużych miastach. To jednak nie stoi w sprzeczności z celem zasiłku pogrzebowego, który ma na celu częściowe pokrycie kosztów pogrzebu. Podwyżka obejmie również żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, zgodnie z odpowiednimi ustawami.

Zgodnie z rządowymi szacunkami, koszt podniesienia zasiłku pogrzebowego z 4000 do 7000 złotych wyniesie ponad 2 miliardy złotych rocznie. Zasiłek pogrzebowy jest finansowany między innymi ze środków funduszu rentowego, który jest częścią Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.