Świadczenia dla osób niepełnosprawnych: różnica między 1069 zł a 1425 zł

Tylko niewielka liczba osób, dokładnie 3000, została zakwalifikowana do odpowiedniego poziomu wsparcia. Niestety, większość z nich zdobyła tylko 80 punktów lub mniej, co skutkuje otrzymaniem niskich kwot świadczeń wsparcia. Miesięczne świadczenie wynoszące 1425 zł jest przypisane do 80 punktów, natomiast dla 79 punktów kwota wynosi 1069 zł. Z kolei osoby z jednym punktem i mniej otrzymują na swoje konto miesięczną kwotę 356 zł, co daje rocznie 4272 zł.

Punktacja jest wyznacznikiem stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej i określa jakiego wsparcia potrzebuje ta osoba. Na tej podstawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje i wypłaca świadczenie wspierające.

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Łukasz Krasoń, poinformował o złożeniu 150 000 wniosków o świadczenie wspierające. To duża liczba, ale tylko 3000 z tych wniosków spełniło wymogi przyznania potrzebnego poziomu wsparcia. Większość z tych osób zdobyła wynik 80 punktów lub mniej, co przekłada się na wypłatę niskich kwot świadczeń wspierających.

Aby przeliczyć punkty na konkretne świadczenie dla osoby niepełnosprawnej, trzeba znać wartość renty socjalnej i pomnożyć ją przez odpowiedni procent. Po waloryzacji, która nastąpi 1 marca 2024 roku, renta ta wynosi 1780,96 zł. W efekcie otrzymujemy sumy poniżej 1425 zł i 1069 zł.

W roku 2024, w zależności od potrzebnego poziomu wsparcia, będą obowiązywały następujące stawki:

  • 95–100 pkt. – 220 proc. renty socjalnej;
  • 90–94 pkt. – 180 proc. renty;
  • 85–89 pkt. – 120 proc. renty;
  • 80–84 pkt. – 80 proc. renty (czyli 1425 zł);
  • 75–79 pkt. – 60 proc. renty (czyli 1069 zł) i
  • 70–74 pkt. – 40 proc. renty socjalnej.