Analiza wydatków na ochronę prezesa PiS: Koszty sięgają nawet 5 milionów złotych rocznie

Roczne koszty związane z ochroną miejsca zamieszkania prezesa Prawa i Sprawiedliwości, biura poselskiego na Nowogrodzkiej oraz miesięcznic smoleńskich są wyszczególnione w danych udostępnionych przez Komendę Stołeczną Policji. Informacje te zostały opublikowane przez „Super Express”.

Pierwszy raz, kiedy Jarosław Kaczyński skorzystał z usług ochrony swojego domu przez funkcjonariuszy policji, to rok 2019. Wówczas koszt wyniósł skromne 151,78 zł. Jednakże, już w roku następnym, kiedy Polacy borykali się z pandemią COVID-19, koszty te wzrosły do ogromnej kwoty 5 330 272,54 zł.

W roku 2021, koszt ochrony domu Jarosława Kaczyńskiego wyniósł 1 592 163,43 zł, a w roku 2022 zmalał do kwoty 442 787,74 zł. Były wicepremier musiał w roku 2023 zrezygnować z całodobowej ochrony swojego domu przez policję, co zaowocowało brakiem jakichkolwiek kosztów w tym zakresie.

Co do ochrony biura poselskiego Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej, policja pojawiła się tam po raz pierwszy w 2021 roku. Wydatki związane z tą ochroną wyniosły wtedy 143 843,84 zł. Rok później suma ta wzrosła do 264 096,84 zł. W ostatnim roku koszty te ponownie były wyższe i wyniosły 289 014,53 zł.

Na koniec warto zwrócić uwagę na koszty związane z obecnością policji podczas miesięcznic katastrofy smoleńskiej w Warszawie. Wydatki na ten cel w latach od 2016 do 2023 wynosiły kolejno: 1 174 068,21 zł, 5 098 592,12 zł, 2 368 579,72 zł, 1 429 992,95 zł, 1 391 791,98 zł, 3 936 699,73 zł, 4 526 895,59 zł oraz najwyżej – w ostatnim roku – aż 5 048 739,48 zł.