Bez obciążeń podatkowych: darowizna na budowę domu dla córki wpłynęła na wspólne konto małżeńskie

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że zwolnienie z podatku od darowizny nie jest zagrożone, nawet jeśli środki trafią na wspólny rachunek bankowy małżonków. Decydującym czynnikiem jest, kto został oznaczony jako beneficjent w darowiźnie.

Sytuacja dotyczy podatniczki, która finansuje budowę domu częściowo poprzez darowizny od matki. Pani ta poinformowała, iż fundusze będą przekazywane drogą elektroniczną na rachunek bankowy, który jest współdzielony przez nią i jej męża. Jednak w każdym przelewie w tytule będzie określone, że jest to „Darowizna dla córki na budowę domu”.

Podatniczka pragnęła uzyskać pewność, że te darowizny będą całkowicie wolne od opodatkowania, pomimo faktu, że będą one wpływać na wspólne konto małżonków. Sugerowała, że kluczowe jest określenie w tytule przelewu. Jego zdaniem powinien być stosowany artykuł 4a ustęp 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, który mówi, że darowizna od matki (osoby w linii prostej) jest zwolniony z podatku, niezależnie od jego wartości, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów formalnych – zgłoszenie go do urzędu skarbowego na druku SD-Z2 w ciągu sześć miesięcy.