Kontynuacja reform w edukacji: Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawia nowe inicjatywy

Reformy w polskim systemie edukacji stopniowo zyskują bardziej sprecyzowany kształt. Ogłoszono właśnie dodatkowe, istotne zmiany, które mają wpłynąć na przyszłe działania w sektorze oświaty. Temat te zmiany był szczególnie ważny dla uczniów i pracowników sektora edukacji, jak zauważyła minister edukacji Barbara Nowacka.

Według PAP, najnowsze plany reform zostały przedstawione podczas spotkania minister edukacji z uczniami w jednej z najstarszych polskich szkół – Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego. Spotkanie, które odbyło się w poniedziałek, koncentrowało się na omówieniu większości najnowszych reform planowanych i już wprowadzanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wśród poruszonych tematów były m.in.: podwyżki dla nauczycieli (które prawdopodobnie zaczynają obowiązywać od kwietnia), prace domowe (wszedł już w życie nowy system ograniczeń od początku kwietnia), lekcje religii (na razie nie są one brane pod uwagę przy obliczaniu średniej ocen) oraz kwestia szkół przyjaznych osobom LGBT.

Podczas spotkania pojawiło się pytanie dotyczące planów Ministerstwa Edukacji Narodowej na rozwiązanie problemu niewystarczającej ilości dostępnej pomocy psychologicznej dla uczniów. Barbara Nowacka przyznała, że problem jest skomplikowany i dotyczy m.in. wymagań stawianych szkolnym psychologom oraz poziomu ich wynagrodzeń. „Nie można ustawą zmotywować wielu psychologów do pracy w szkołach” – podkreśliła minister.

Jednak w trakcie rozmowy padła istotna deklaracja. Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje stworzyć wspólny program z Ministerstwem Zdrowia, którego głównym celem ma być przyciągnięcie psychologów do pracy w szkołach. Minister edukacji zapowiedziała również konferencję na temat zdrowia psychicznego młodzieży, którą będą prowadzić Izabela Ziętka (wiceminister stanu) i Paulina Piechna-Więckiewicz (pełnomocnik ds. zdrowia psychicznego uczniów).