Nowelizacja rozporządzenia MEN: Zmiany w zakresie prac domowych i oceniania z religii oraz etyki

Nadchodzą zmiany w publicznych szkołach podstawowych, które dotyczą prac domowych i ocen. Nowelizację rozporządzenia, będącą dziełem Ministerstwa Edukacji Narodowej, poddano teraz konsultacjom oraz uzgodnieniom. Projekt ten wprowadza istotne zmiany w systemie nauczania dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII.

Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje nowe podejście do tematu prac domowych dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych oraz rezygnację z uwzględniania ocen z religii i etyki w obliczaniu średniej oceny rocznej lub końcowej. Barbara Nowacka, Minister Edukacji, uważa, że eliminacja obowiązku wykonywania prac domowych przez najmłodszych uczniów to krok sprzyjający wyrównywaniu szans edukacyjnych.

W trosce o odciążenie uczniów od nadmiernych obowiązków oraz zwiększenie efektywności procesu uczenia się, Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt nowelizacji rozporządzenia z dnia 22 lutego 2019 roku dotyczącego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych. Projekt ten jest obecnie przedmiotem konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych.