Planowane inspekcje Kuratorium Oświaty na zimowiskach dla dzieci podczas ferii 2024

Zima 2024 przynosi ze sobą okres wakacyjny dla blisko 550 tysięcy młodych mieszkańców województwa śląskiego. Wraz z początkiem ferii, które oficjalnie rozpoczynają się 29 stycznia, Kuratorium Oświaty w Katowicach ma zamiar przeprowadzić kontrolę 20% zgłoszonych projektów odpoczynku. Należy również dodać, że swoją działalność kontrolną będą prowadzić służby policyjne, straż pożarna oraz inspekcja sanitarna.

Kuratorium Oświaty w Katowicach udostępniło informacje o planowanych inspekcjach wypoczynków dzieci i młodzieży na terenie regionu śląskiego. Do bazy Ministerstwa Edukacji Narodowej zostało wprowadzonych 1011 zgłoszeń organizacji czasu wolnego dla niemalże 37 tysięcy uczniów, według danych z 23 stycznia. Z tych szacunków wynika, że ponad 18,5 tysiąca dzieci będzie uczestniczyło w półkoloniach, ponad 16,5 tysiąca przebywało na obozach i zimowiskach, natomiast około 1,7 tysiąca spędzi czas wolny za granicą.

W dniu 23 stycznia 2024 roku, na terenie Śląska zaplanowano organizację 862 wypoczynków dla ponad 32 tysięcy uczniów. Najpopularniejsze formy to zimowiska i kolonie, które najczęściej odbywają się na terenach powiatów cieszyńskiego, żywieckiego i bielskiego.

Podczas konferencji prasowej w piątek, Kuratorium Oświaty w Katowicach potwierdziło plany przeprowadzenia kontroli podczas ferii, dotyczących około 20% zgłoszonych form wypoczynku. Inspekcje mają na celu sprawdzenie bezpieczeństwa na zimowiskach oraz jakość kadry opiekunów, jak również dostępność służb medycznych, program wypoczynku oraz warunki żywienia. Równocześnie z działaniami Kuratorium podjęte zostaną kontrolne działania ze strony policji, straży pożarnej i inspekcji sanitarnej.