Zimowe wyjazdy i półkolonie dla dzieci i młodzieży – ponad 8 tys. zgłoszeń zatwierdzonych przez kuratorów

Zgodnie z informacją udzieloną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, do tej pory przyjęto ponad 8 tysięcy zgłoszeń na zimowe kolonie, półkolonie oraz wyjazdy dla dzieci i młodzieży. Zarejestrowane działania wypoczynkowe objęły swoim zasięgiem ponad 298 tysiące uczestników. Organizatorzy takich form spędzania czasu wolnego są zobligowani do zgłaszania ich na co najmniej 21 dni przed datą rozpoczęcia, natomiast w przypadku półkolonii oraz wyjazdów za granicę – termin ten skraca się do 14 dni.

Statystyki gromadzone przez MEN w bazie wypoczynku wskazują, że kuratoria oświaty do tej pory zaakceptowały przeszło 8 tysięcy zgłoszeń związanych z organizacją kolonii oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas tegorocznej pauzy zimowej.

Ministerstwo udostępniło także dane dotyczące liczby uczestników poszczególnych form wypoczynku. Jak wynika z tych informacji, ponad 141 tysięcy dzieci i młodzieży zdecydowało się na wyjazdy poza miejsce swojego zamieszkania. Z półkolonii skorzystało natomiast ponad 145 tysięcy uczestników, zaś prawie 12 tysięcy osób wybrało się na wypoczynek za granicą. Sumarycznie, zorganizowane formy spędzania wolnego czasu przyciągnęły ponad 298 tysięcy dzieci i młodzieży.

Należy jednak zwrócić uwagę, że przedstawione dane nie są jeszcze ostatecznymi statystykami dotyczącymi tegorocznych ferii zimowych. Organizatorzy mają możliwość zgłaszania kolejnych propozycji spędzania wolnego czasu, które będą realizowane w późniejszym terminie – wynika to z różnic w harmonogramie ferii między poszczególnymi województwami.