Od 1 września 2024 r. nastąpi wzrost opłat za wychowanie przedszkolne o 10,7%

Zarówno rodzice jak i opiekunowie dzieci przedszkolnych powinni przygotować się na zwiększenie kosztów związanych z edukacją swoich pociech. Wzrost ten ma być na poziomie 10,7%. Dla rodziców korzystających z usług przedszkolnych zmiana zacznie obowiązywać od pierwszego dnia września 2024 roku. Przez pierwsze pięć godzin wychowania przedszkolnego nie zostaną naliczone żadne opłaty, jednak po przekroczeniu tego limitu, gmina ma prawo do naliczenia opłaty za każdą kolejną godzinę.

Po wprowadzeniu podwyżki, stawka za dodatkową godzinę wyniesie 1.44 zł. Na pierwszy rzut oka, kwota ta może wydawać się niewielka, jednak końcowa wartość opłaty miesięcznej będzie uzależniona od ilości godzin powyżej limitu bezpłatnego wychowania.

Obwieszczenie dotyczące nowych stawek zostało podpisane przez panią minister Barbarę Nowacką i opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jak głosi dokument, maksymalna stawka za korzystanie z wychowania przedszkolnego wzrośnie do poziomu 1,44 zł, a zmiany te wejdą w życie od 1 września 2024 roku.

W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie Miniatury Edukacji Barbary Nowackiej dotyczące wzrostu wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej stawki za korzystanie z wychowania przedszkolnego. W obwieszczeniu poinformowano, że od 1 września 2024 roku, maksymalna stawka za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniesie 1,44 zł. Dotychczas obowiązywała stawka 1,30 zł.

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu jest ustalana przez radę gminy w drodze uchwały. Chodzi tutaj o placówki prowadzone przez gminy, takie jak: przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych czy inne publiczne formy wychowania przedszkolnego dla dzieci przebywających tam ponad czas bezpłatnej edukacji. Rada gminy ma również prawo do ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

Zgodnie z prawem oświatowym, organ zarządzający przedszkolem zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez minimum 5 godzin dziennie. Za dodatkowe godziny, gmina ma prawo do pobierania opłat, jednak ich wysokość nie może przekroczyć maksymalnych stawek ustalonych przez resort edukacji.