Okresowa emerytura kapitałowa – unikalna opcja dla wybranych kobiet

Polski system emerytalny zawiera unikalną możliwość dla części kobiet, znaną jako okresowa emerytura kapitałowa. Ta specjalna forma świadczenia emerytalnego jest dostępna jedynie dla określonej grupy, pod pewnymi warunkami. Kogo obejmuje ten typ emerytury i jakie kryteria muszą być spełnione, aby skorzystać z tej opcji?

Okresowa emerytura kapitałowa to specjalne świadczenie, które jest dostępne dla kobiet urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 roku, które są członkami Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE). Zasady tego świadczenia wymagają jednak spełnienia kilku konkretnych kryteriów:

Po pierwsze, aby ubiegać się o okresową emeryturę kapitałową, kobieta musi osiągnąć uniwersalny wiek emerytalny dla kobiet, czyli 60 lat. Po drugie, musi mieć ustalone prawo do standardowej emerytury na obecnie obowiązujących zasadach. Po trzecie, wartość jej subkonta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) musi być równa lub większa niż dwadzieścia razy dodatek pielęgnacyjny (jego wartość jest zmienna; od 1 marca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku wynosi on 294,39 zł, co oznacza, że jego dwudziestokrotność to 5887,80 zł).

W przypadku kiedy zgromadzone na subkoncie środki są zbyt niskie aby uzyskać prawo do okresowej emerytury kapitałowej, ZUS dodaje je do podstawy wyliczania standardowej emerytury. ZUS przyznaje okresową emeryturę kapitałową tego samego dnia, kiedy przyznaje standardową emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata obu świadczeń jest realizowana razem.