Optymalizacja dostępu do bezpłatnych leków dla seniorów: nowy projekt Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia planuje ułatwić dostęp do darmowych leków dla osób, które przekroczyły 65. rok życia. W chwili obecnej obowiązujące regulacje sprawiają, że zdobycie tychże medykamentów stanowi wyzwanie, głównie ze względu na ograniczenia w wystawianiu odpowiednich recept przez lekarzy. Na szczęście, w najbliższym czasie sytuacja ta ma ulec zmianie, co potwierdzają informacje o nowym projekcie prawnym figurować na liście prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Bezpłatne medykamenty są przyznawane seniorom, którzy osiągnęli 65. rok życia i regularnie stosują leki z listy D1 oraz D2 – to są listy refundowanych leków, specjalistycznych produktów spożywczych i wyrobów medycznych. Dodatkowo, aby skorzystać z takiego uprawnienia, pacjenci muszą mieć diagnozowane schorzenia, które mieszczą się w ramach wskaźników objętych refundacją.

Na omawianej liście darmowych leków dla seniorów odnaleźć można około 3800 różnego rodzaju pozycji. W rejestrze tym znalazły się między innymi leki hormonalne, analgetyki, antybakteryjne medykamenty, preparaty przeciwzapalne oraz medykamenty wykorzystywane w leczeniu chorób urologicznych, oddechowych czy nadciśnienia tętniczego. Dodatkowo, lista obejmuje również szczepionki.

Wskaźnik prac legislacyjnych Rady Ministrów uwzględnia projekt zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i niektórych innych ustaw. Obecna sytuacja prawna utrudnia dostęp do bezpłatnych leków dla osób powyżej 65. roku życia, dlatego że tylko wybrane grupy lekarzy i pielęgniarek mają prawo do wystawiania odpowiednich recept.

Przykładowo, uprawnieniem do wystawiania recept na bezpłatne leki, specjalistyczne produkty spożywcze oraz wyroby medyczne obdarzeni są tylko lekarze mający podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonanie świadczeń z zakresu podstawowej czy ambulatoryjnej opieki zdrowotnej lub leczenia szpitalnego. Receptę ma prawo wystawić także lekarz-emeryt – dla siebie lub swoich bliskich – jak i niektóre pielęgniarki.

Jednak profesjonaliści medycyny pracujący na innych zasadach, jak na przykład psychiatrzy, stomatolodzy, pracownicy służby opieki paliatywnej i hospicyjnej czy lekarze przyjmujący w prywatnych gabinetach, nie mają prawa do wystawiania takich recept. To powoduje, że starsi pacjenci muszą często pokonywać duże dystanse, aby zdobyć darmowe leki, co jest dla nich uciążliwe.