Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych od czerwca 2024: szczegóły naliczania kwoty na podstawie stażu pracy i czasu trwania świadczenia

Z dniem 1 czerwca 2024 roku dochodzi do zmiany w systemie wsparcia dla osób nie posiadających zatrudnienia. Zmienia się bowiem wartość zasiłku dla bezrobotnych, która jest różna dla okresów wynoszących 90, 180 i 365 dni. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się poniżej.

Zasiłek dla osób bez pracy przysługuje przez różne okresy – 90, 180 lub 365 dni, a wysokość pełnego świadczenia obowiązuje tylko przez pierwsze 90 dni. Maksymalna kwota zasiłku jest dostępna dla pracowników o stażu pracy wynoszącym co najmniej dwadzieścia lat.

Przykładowo, jeśli pracownik posiada staż dłuższy niż dwadzieścia lat, to przez pierwsze 90 dni otrzyma zasiłek w wysokości 1994,40 zł brutto. Po odliczeniu składki zdrowotnej wynoszącej 9%, netto otrzyma on sumę wynoszącą 1814,90 zł. Po wygaśnięciu tych trzech miesięcy, zasiłek obniży się do kwoty brutto równiej 1566,30 zł. Po ponownym odliczeniu składki zdrowotnej, netto wyniesie 1425,33 zł.

Dla lepszego zrozumienia tych zmian, przedstawmy obliczenia dla trzech różnych przypadków, uwzględniających staż pracy:

Przypadek 1: Bezrobotny ma mniej niż pięć lat stażu pracy. W pierwszych 90 dniach otrzymuje 1209,94 zł netto, po czym kwota spada do 950,22 zł netto.

Przypadek 2: Bezrobotny posiada staż pracy pomiędzy pięcioma a dwudziestoma latami. Przez pierwsze trzy miesiące otrzymuje 1512,42 zł netto, a potem świadczenie spada do 1187,73 zł netto.

Przypadek 3: Bezrobotny posiada staż pracy dłuższy niż dwadzieścia lat. W pierwszych trzech miesiącach otrzymuje 1814,90 zł netto, po czym świadczenie obniża się do kwoty 1425,33 zł netto.

Jak długo przysługuje prawo do zasiłku? To zależy od kilku czynników. Może to być okres 180 dni – jeśli stopa bezrobocia w powiecie zamieszkania nie przekraczała 150% średniej stopy bezrobocia w kraju na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku. Może to być także okres 365 dni – jeśli stopa bezrobocia w powiecie przekraczała 150% średniej stopy bezrobocia, bezrobotny ma powyżej 50 lat i co najmniej 20-latni okres uprawniający do zasiłku, ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko do 15 lat, a partner stracił prawo do zasiłku lub samodzielnie wychowuje dziecko do lat 15.

Pamiętaj jednak, że kwota zasiłku będzie pomniejszona o odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, jeśli zarejestrujesz się w urzędzie pracy i nabędziesz prawo do zasiłku za ten okres.