Wymiana prawa jazdy to nowe zadanie dla kierowców: nie zapomnij o terminach i sprawdź rubrykę nr 11

Obecnie wymiana prawa jazdy jest obowiązkowa dla wszystkich kierowców, niezależnie od tego, czy posiadają oni dokument wydany na czas nieokreślony przed rokiem 2013. Zgodnie z reformą przepisów Unii Europejskiej, każdy musi złożyć wniosek o nowy dokument. Ważne daty dotyczące tego procesu można znaleźć w rubryce nr 11.

Aktualnie, maksymalny okres ważności prawa jazdy wynosi 15 lat. To jednak dotyczy tylko tych kierowców, którzy nie mają żadnych problemów zdrowotnych. Jeżeli jednak kierowca ma na przykład wadę wzroku, jego prawo jazdy jest oznaczane kodem w rubryce nr 12 i jest ważne przez 5 lat. Takie osoby muszą więc uważnie monitorować datę ważności swojego dokumentu i co pięć lat przejść badania lekarskie, aby móc go przedłużyć.

Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami wpłynęły również na osoby posiadające bezterminowe prawo jazdy, które mogły być wydawane do 18 stycznia 2013 roku. Wcześniej takie dokumenty nie musiały być aktualizowane, ale obowiązujące przepisy, dostosowane do regulacji unijnych, wprowadziły nową regulację. W związku z tym, nawet jeśli kierowca nie ma określonej daty ważności w swoim dokumencie, będzie musiał złożyć wniosek o nowy.

Wszyscy posiadacze praw jazdy wydanych do 18 stycznia 2013 r. muszą je wymienić na nowe, zgodne z wzorem ustanowionym w przepisach opartych na art. 20 ust. 1 pkt 1. Nowe dokumenty zgodne z tym wzorem są wydawane od dnia 19 stycznia 2013 r. Pierwsi kierowcy posiadający prawo jazdy ważne przez 15 lat będą musieli je wymienić w styczniu 2028 roku, czyli za cztery lata.

Bezterminowe prawa jazdy (oznaczone kreską w rubryce nr 11) muszą być wymienione między rokiem 2028 a 2033. Wytyczne dotyczące tych dat można znaleźć w ustawie o kierujących i art. 124. pkt 4.

Rubryka nr 11 w prawie jazdy zawiera datę ważności dokumentu. W przypadku bezterminowych praw jazdy, wcześniej na tym miejscu urzędnicy wstawiali kreskę.

Koszt wymiany prawa jazdy na kategorie AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T wynosi 100 zł. W tym przypadku nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego – wystarczy przedłożyć stary dokument, dowód tożsamości, wypełniony wniosek i zdjęcie. Do tego dochodzi jeszcze opłata za wydanie nowego dokumentu.

Badanie lekarskie dla kierowców kosztuje 200 zł i jest wymagane tylko dla tych osób, które od początku mają wpisaną datę ważności na swoim prawie jazdy.