Rewolucja cyfrowa dla osób z niepełnosprawnościami: mobilna legitymacja w aplikacji mObywatel już w 2024 roku

Druga połowa 2024 roku przyniesie istotne zmiany, które dotyczyć będą grupy osób z niepełnosprawnościami. Najważniejsza zmiana polega na wprowadzeniu mobilnej legitymacji za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Na pytania posłów dotyczące procesu wdrażania elektronicznej legitymacji dla osób z niepełnosprawnościami odpowiadał Michał Gramatyka, Wiceminister Cyfryzacji. Wyjaśnił, że planuje się udostępnienie legitymacji w formie mobilnej w aplikacji mObywatel w drugiej połowie 2024 roku. Zapowiedział również regularne informowanie odpowiedniej komisji sejmowej o postępach w realizacji tego projektu.

Wiceminister podkreślił także, że ilość użytkowników korzystających z aplikacji mObywatel dynamicznie rośnie. Dlatego też ministerstwo stawia za priorytet zapewnienie równego dostępu do tej aplikacji dla osób z niepełnosprawnościami. W tym celu nawiązano współpracę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

Mimo podjęcia wielu działań, celem skutecznego wdrożenia nowego rozwiązania, konieczne jest także wyeliminowanie potencjalnych przeszkód prawno-regulacyjnych. Działania te mają na celu dostarczanie mobilnych dokumentów zgodnych z obowiązującym prawem. Zauważalny jest pozytywny wpływ takich działań na bezpieczeństwo aplikacji mObywatel jak i na produkty oraz usługi oferowane w ramach tej platformy.

Według danych statystycznych za rok 2023, ponad 234 tysięcy osób posiadało orzeczenia o niepełnosprawności. Dodatkowo, ponad 3,2 miliona osób otrzymało orzeczenia określające stopień niepełnosprawności jako lekki, umiarkowany lub znaczący.

Aplikacja mObywatel oferuje szereg modułów, takich jak Cyfrowy dowód osobisty, Elektroniczna legitymacja szkolna/studencka czy emeryta/rencisty, a także Cyfrowe prawo jazdy oraz raport z punktami karnymi.