Ponad ćwierć miliarda złotych na program "Aktywny samorząd". Rusza wsparcie na zakup wózka elektrycznego i pokrycie kosztów edukacji

Samorządy powiatowe mają możliwość do 1 marca złożyć wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o przyznanie środków z programu „Aktywny samorząd”. W tym samym dniu zostanie również uruchomiony proces składania wniosków przez osoby niepełnosprawne, które są zainteresowane otrzymaniem wsparcia finansowego na zakup wózka elektrycznego lub pokrycie kosztów studiów.

Terminy te zostały ustalone w dokumencie przyjętym przez zarząd PFRON, który precyzuje zasady funkcjonowania programu „Aktywny samorząd” w bieżącym roku. Program ten zawiera specjalnie wydzielone środki przeznaczone na różnorodne działania z obszaru rehabilitacji zawodowej i społecznej, które nie są pokrywane ze stałych funduszy przekazywanych corocznie do powiatów według ustalonego algorytmu. Program „Aktywny samorząd” składa się z dwóch modułów.

Pierwszy z nich oferuje wsparcie w eliminacji wszelkiego rodzaju barier, które utrudniają osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Ten moduł dzieli się na cztery części. Pierwsza z nich dotyczy eliminacji barier transportowych – przewiduje ona wsparcie finansowe na zdobycie prawa jazdy oraz zakup i montaż odpowiedniego wyposażenia samochodu. Drugi obszar skupia się na likwidacji barier, które utrudniają dostęp do społeczeństwa informacyjnego, oferując dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania oraz pokrycie kosztów szkolenia w ich użytkowaniu.

Trzeci obszar programu skoncentrowany jest na usuwaniu barier związanych z poruszaniem się i umożliwia uzyskanie dofinansowania na zakup wózka elektrycznego lub skutera oraz specjalistycznych protez kończyn. Ostatnia część modułu ma na celu wsparcie w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby niepełnosprawnej, która jest zależna od innych. Każda z tych form pomocy jest powiązana z określoną maksymalną kwotą dofinansowania.