Porównanie Facebooka i Instagrama do koncernów tytoniowych: 41 Stanów w USA wytacza procesy przeciwko Meta za szkodliwe działania na nieletnich użytkowników

Zgodnie z opinią prokuratora generalnego Kalifornii, korporacja Meta, podobnie jak koncerny tytoniowe, dąży do maksymalizacji zysków niezależnie od skutków swojego działania dla dzieci. W wyniku tego, obecnie toczy się dziewięć sądowych rozpraw przeciwko Meta – własicielowi takich platform jak Facebook, Instagram czy WhatsApp – w całych Stanach Zjednoczonych.

Z tych dziewięciu spraw, 33 stany połączyły siły i złożyły wspólne oskarżenie, natomiast pozostałe 8 postanowiło walczyć w samotności. Oskarżenia ze strony tych stanów sugerują, że korporacja pod przywództwem Marka Zuckerberga zdobywała profity poprzez projektowanie swoich platform w taki sposób, aby użytkownicy spędzali na nich jak najwięcej czasu.

Takie podejście miało szczególnie negatywny wpływ na zdrowie psychiczne nastolatków, którzy są jednymi z głównych użytkowników tych platform. Jednocześnie jednak, dla firmy oznaczało to zwiększenie dochodów z reklam, które stanowią kluczowy element jej modelu biznesowego.

Przychody z reklam w Meta są tak duże, że tylko w drugim kwartale 2023 roku firma osiągnęła kolejny rekordowy wynik w tej dziedzinie – 31,2 miliarda dolarów. Dochody Meta z reklam w skali roku są większe niż produkt krajowy brutto kraju takiego jak Słowacja.