Porównanie inflacji i stóp procentowych w Polsce i Europie

W ostatnim czasie, różne czynniki doprowadziły do gwałtownego wzrostu stóp procentowych oraz inflacji. Prognozy wskazują jednak, że w nadchodzących miesiącach te wskaźniki mogą zacząć się obniżać. Ciekawym zagadnieniem jest porównanie sytuacji Polski w kontekście inflacji i stóp procentowych z innymi krajami Europy.

Rada Polityki Pieniężnej nie daje żadnych sygnałów, które sugerowałyby obniżenie stóp procentowych w najbliższym okresie. Aktualnie utrzymują się one na poziomie 5,75%. W jaki sposób to miejsce Polski na tle innych państw europejskich wygląda? Na podstawie danych zebranej przez stronę Trading Economics, prezentujemy stopę procentową w poszczególnych krajach Europy:

W Albanii wynosi 3,25%, w Austrii 4,5%, w Belgii 4,5%, Białorusi 9,5%, Bośni i Hercegowinie 4,4%, Bułgarii 3,8%, Chorwacji 4,5%, Cyprze 4,5%, Czechach 6,75%, Danii 3,6% czy Estonii 4,5%. W Finlandii uzyskujemy 4,5%, we Francji 4,5%, Grecji 4,5%, Hiszpanii 4,5%, Holandii 4,5%, Irlandii 4,5%, Litwie 4,5%, Luksemburgu 4,5% oraz Łotwie 4,5%. W Macedonii stopa procentowa wynosi 6,3%, w Mołdawii 4,75%, Niemczech 4,5%, Norwegii 4,5%, Portugalii 4,5%, Rosji aż 16%, Rumunii 7%, Serbii 6,5%, Słowacji 4,5%, Słowenii 4,5% i Szwajcarii tylko 1,75%. W Szwecji stopa procentowa jest na poziomie 4%, w Turcji natomiast osiąga wartość bardzo wysoką – 42,5%. Na Ukrainie wynosi ona 15%, na Węgrzech jest to 10,75%, w Wielkiej Brytanii zaś 5,25% a we Włoszech – 4,5%.

Tym samym Polska z wartością stopy procentowej na poziomie 5,75 % plasuje się powyżej średniej. Wyższe stopy procentowe notowane są tylko w kilku krajach Europy takich jak Rosja czy Turcja.