Pracownicze Plany Kapitałowe: Czy kwalifikujesz się do rocznej dopłaty? Możesz zyskać kilkaset złotych!

Osoby korzystające z Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) mogą spodziewać się rocznej dopłaty od państwa, która znacznie podwyższy wartość ich emerytalnych oszczędności. Szczegółowe informacje na temat tej dopłaty, takie jak jej wysokość i termin doręczenia, są już dostępne. Sprawdziliśmy również kryteria kwalifikujące do uzyskania tej dopłaty i kto będzie musiał kontynuować swoje wysiłki, aby ją otrzymać.

Roczna dopłata do PPK jest dostępna dla każdego uczestnika, którego podstawowe i dodatkowe wpłaty w 2023 roku wyniosą przynajmniej 3,5% sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia. Ci, których dochody są niższe i którzy wpłacili mniej niż 2% swojego dochodu, muszą zgromadzić 25% tej kwoty. Tym osobom przysługują dopłaty w wysokości 240 złotych.

Co to oznacza w praktyce? W 2023 roku minimalne wynagrodzenie wyniosło 3490 złotych, co oznacza, że uczestnik PPK musi zgromadzić co najmniej 732,90 zł w normalnych warunkach lub minimum 183,23 zł, jeśli złożył wniosek o obniżenie procentu wpłaty podstawowej. Nie istnieją żadne przepisy określające, jak długo oszczędności muszą być gromadzone, więc do PPK można dołączyć w dowolnym momencie roku.

Artykuł 32, ustęp 5 ustawy o PPK wyklucza pewne grupy osób z otrzymania rocznej dopłaty. Osoby, które w dowolnym miesiącu zarabiały więcej niż 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia, a ich wpłaty wynosiły mniej niż 2% ich dochodów nie są uprawnione do rocznej dopłaty. Dodatkowo roczna dopłata nie przysługuje osobom powyżej 60 roku życia, które zaczęły wypłacać swoje oszczędności zgromadzone w PPK.

Jakie są plany rozliczenia tej dopłaty? Jeżeli uczestnik spełnia warunki otrzymania dopłaty, zostanie ona przelana na jego konto nie później niż 15 kwietnia 2024 roku. Fundusz Pracy finansuje każdą wpłatę w wysokości 240 złotych. Warto zauważyć, że roczna dopłata jest dostępna tylko raz w roku i trafi na jeden ze wszystkich kont uczestnika PPK, nawet jeśli posiada więcej niż jedno konto. Dodatkowo, uczestnicy PPK mogą otrzymać wpłatę powitalną w wysokości 250 złotych.

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system oszczędzania na emeryturę, finansowany przez pracownika, pracodawcę i państwo. Po ukończeniu 60 roku życia można wypłacić zgromadzone środki, jednorazowo w kwocie do 25% zgromadzonych oszczędności. Bezpieczeństwo środków zgromadzonych w PPK jest kluczowe, dlatego sprawdziliśmy, czy możliwe jest przejęcie tych funduszy, jak miało to miejsce z OFE. Aktualnie z PPK korzysta już 3,3 mln osób, a łączna wartość zgromadzonych tam aktywów przekroczyła już 20 mld złotych.