Rok 2024 przyniesie wyższy podatek od psa. Kto zostanie zwolniony z tego obowiązku?

Dla wszystkich posiadaczy psów istnieje potencjalność, że będą musieli płacić podatek od swoich zwierząt. W przyszłym roku, w 2024, maksymalna kwota tego podatku ulegnie zwiększeniu. Istnieją jednak pewne wyjątki, które zwalniają niektórych właścicieli psów z tego obowiązku. Kto więc może oddychać spokojnie, nie obawiając się dodatkowych kosztów?

Jaka będzie wysokość podatku od psa w 2024 roku? Każdego roku właściciele czworonogów muszą opłacać podatek od psa. Jego stawki są ustalane przez urząd gminy i można je znaleźć albo na stronie internetowej urzędu, albo w Biuletynie Informacji Publicznej, lub bezpośrednio w budynku urzędu.

Podatek od psa kalkulowany jest na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczących inflacji za pierwsze półrocze poprzedniego roku. W pierwszym semestrze 2023 roku inflacja wyniosła 15 procent, co sprawi, że opłata za posiadanie psa wzrośnie o ponad 20 złotych w porównaniu do poprzedniego roku. W 2024 roku najwyższa możliwa kwota podatku od psa to 173,57 zł. Warto jednak pamiętać, że ostateczną sumę ustala gmina, która może przekroczyć podaną kwotę.

Kto jest zwolniony z płacenia podatku od psa? Wprowadzenie podatku od psów nie jest obowiązkowe dla gmin. Jak stanowi art. 18a ust. 1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych: „Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów”. Słowo „może” wskazuje na możliwość ustanowienia takiego podatku, ale nie jest to konieczne. Czy będziesz musiał zapłacić ten podatek, dowiesz się z informacji udzielonej przez urząd gminy.

W gminach, które wprowadziły podatek od psa, istnieją wyjątki uprawniające do niepłacenia tego podatku. Nie będzie trzeba go opłacać w przypadku posiadania jednego psa i:

– orzeczenia o dowolnym stopniu niepełnosprawności, jeżeli pies jest psem asystującym;
– orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności;
– osiągnięcia 65. roku życia i prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego.