Zasady wykorzystania urlopu wypoczynkowego z 2023 roku – kiedy następuje przedawnienie?

W Polsce urlop wypoczynkowy jest nie tylko uprawnieniem, ale i prawem każdego pracownika. Taka przerwa od obowiązków zawodowych jest niezbędna do zregenerowania sił i naładowania baterii. Czasami jednak zdarza się, że pracownik nie korzysta ze wszystkich przysługujących mu dni wolnych. W takim przypadku pojawia się pytanie – co stanie się z niewykorzystanym urlopem z 2023 roku?

Pozostałe do wykorzystania dni urlopowe z 2023 roku powinny zostać użyte najpóźniej do 30 września 2024 roku. Pracodawca nie ma prawa odmówić pracownikowi udzielenia zaległego urlopu, choć niestety zdarzają się sytuacje, kiedy zachowanie tego terminu jest trudne.

Nie zgadzanie się pracodawcy na skorzystanie przez pracownika z niewykorzystanych dni urlopowych stanowi naruszenie przepisów prawa pracy. W takiej sytuacji pracodawca może narazić się na konsekwencje finansowe, w postaci grzywny sięgającej nawet 30 tysięcy złotych.

Obowiązkiem pracodawcy jest dbanie o to, aby zespół miał możliwość skorzystania z zaległego urlopu z 2023 roku. Musi on pilnować terminów, monitorować sytuację pracowników i w razie potrzeby przypominać im o konieczności skorzystania z wolnego. Ignorowanie tego tematu przez pracodawcę może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami.

A co jeżeli to pracownik stara się uniknąć skorzystania z urlopu za 2023 rok? W takim przypadku jasno jest, że pracownik nie ma prawa odmówić wykorzystania niewykorzystanych dni urlopowych. Takie postępowanie może mieć dla pracownika konsekwencje, np. w formie upomnienia lub nagany.

Jeżeli niewykorzystany urlop z 2023 roku nie zostanie wykorzystany do 30 września 2024 roku, nie oznacza to, że automatycznie przepada. Jednak takie niewykorzystane wolne może ulec przedawnieniu po trzech latach. Dlatego też 30 września 2024 roku przedawnią się te dni urlopowe z 2020 roku, które miały zostać wykorzystane w roku 2021. Przepisy prawa pracy stanowią bowiem, że po upływie trzech lat następuje przedawnienie roszczeń pracowniczych, w tym także tych dotyczących urlopu.