PPK w 2024 roku: Czy konieczne jest składanie rocznych wniosków o rezygnację?

Udział w systemie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jest kwestią dobrowolną i każdy pracownik ma prawo do przystąpienia lub rezygnacji z niego w dowolnym momencie. Ale czy istnieje obowiązek składania rocznych wniosków o wycofanie się z systemu PPK?

Nie, pracownik nie jest zmuszony do składania rocznego wniosku o rezygnację z PPK, jeżeli pozostaje u tego samego pracodawcy. Po czterech latach od ostatniej rezygnacji, pracownik automatycznie zostaje ponownie zgłoszony do programu PPK przez swojego pracodawcę. To właśnie miało miejsce 1 kwietnia 2023 roku, kiedy to, pracownicy musieli ponownie składać swoje wnioski o wycofanie się z programu do dnia 31 marca 2023 roku. Tego typu procedura nie jest jednak wymagana w 2024 roku.

Wniosek o rezygnację z PPK musi być jednak złożony, gdy pracownik rozpoczyna pracę u nowego pracodawcy lub decyduje się na opuszczenie programu w trakcie danego roku. Co ciekawe, proces ten jest odwracalny – wniosek o rezygnację można zawsze wycofać, decydując się na powrót do PPK.

Interesujące jest także to, że jeżeli pracownik zdecyduje o opuszczeniu PPK, odejdzie z pracy, lecz następnie wróci do tego samego pracodawcy, jego wcześniejszy wniosek o rezygnację zachowuje swoją ważność – nie ma potrzeby składania go ponownie.