Wsparcie finansowe dla właścicieli czworonogów: 500 plus na psa i kota w roku 2024. Szczegółowe informacje o wnioskowaniu

W roku 2024, posiadacze czworonożnych pupili zyskują ponownie możliwość skorzystania z dodatkowego wsparcia finansowego – programu 500 plus. Jest to inicjatywa mająca na celu dofinansowanie wybranych procedur weterynaryjnych. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje dotyczące tej formy pomocy – zawierające szczegóły na temat samego programu, kryteriów kwalifikacji oraz procesu aplikowania o dofinansowanie.

Program 500 plus na psa i kota to projekt, który realizowany jest przez określone samorządy. Warto jednak podkreślić, że nie jest to inicjatywa rządowa. Głównym celem tej akcji jest zapobieganie bezdomności zwierząt – psów i kotów, a także redukcja liczby czworonogów lądujących w schroniskach. To osiągane jest przez dofinansowanie wybranych zabiegów weterynaryjnych.

Z uwagi na rosnące ceny usług weterynaryjnych, które idą w parze z inflacją, warto rozważyć skorzystanie z tego programu oferowanego przez lokalne samorządy. Wsparcie w ramach programu 500 plus na kota i psa może pokryć nawet 100% kosztów takich zabiegów jak kastracja, sterylizacja czy czipowanie.

Aby ubiegać się o wsparcie finansowe na usługi weterynaryjne, właściciel zwierzęcia musi złożyć stosowny wniosek. Do tego dokumentu powinien dołączyć też zaświadczenie potwierdzające, że jest mieszkańcem określonej gminy. Czasem wymagane jest ponadto udokumentowanie opłacania podatków w tej samej gminie oraz zaświadczenie o statusie studenta lokalnej uczelni. Ważne jest również, aby zwierzę, na którego leczenie wnioskujemy o dofinansowanie, było starsze niż pół roku i posiadało zdrowie pozwalające na bezpieczne podanie mu znieczulenia lub narkozy.