Projekt ustawy o bonie energetycznym: maksymalna cena energii elektrycznej ustalona na 500 zł za MWh

Według informacji, która pojawiła się w miniony wtorek na stronie Kancelarii Premiera, planowane jest wprowadzenie projektu ustawy o bonie energetycznym. Zgodnie z tym projektem, przewiduje się wprowadzenie regulacji, które ustalą maksymalną cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych – 500 zł za MWh. Nowo wprowadzone przepisy mają zacząć obowiązywać w drugiej połowie 2024 roku.

Informacja na temat tego projektu ustawy, jak również kilku innych zmian w prawie, została opublikowana we wtorek na stronie kancelarii premiera. Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pokazał, że nad przygotowaniem projektu pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. To właśnie ten resort ma przedstawić projektowane regulacje podczas posiedzenia Rady Ministrów w drugim kwartale 2024 roku.

W projekcie ustawy znajduje się propozycja przedłużenia obowiązującej ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych. W związku z tym, cena ta ma obowiązywać od drugiej połowy 2024 roku i zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Przewiduje się, że za wprowadzenie ceny maksymalnej przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty.

Obecnie gospodarstwa domowe muszą zapłacić za energię elektryczną maksymalnie 412 zł netto (bez uwzględnienia VAT-u i akcyzy) za każdy MWh, pod warunkiem, że nie przekraczają określonych limitów zużycia (od 1,5 MWh do 2 MWh), które zależą od liczby dzieci mieszkających w gospodarstwie, obecności osób niepełnosprawnych lub prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Według informacji zawartej na stronie kancelarii premiera, bon energetyczny, który jest proponowany w przepisach ustawy, miałby stanowić świadczenie gotówkowe dla gospodarstw domowych, które nie przekraczają progu dochodowego wynoszącego 2500 zł dla osób samotnych oraz 1700 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych.