Sytuacja ekonomiczna w strefie euro: Perspektywa nie jest optymistyczna, ale mogłoby być jeszcze gorzej

Zauważalne jest, że tempo rozwoju gospodarczego strefy euro znacząco ustępuje dynamice wzrostu gospodarki Stanów Zjednoczonych. Polska, funkcjonująca w obrębie tej strefy, na niewiele może liczyć pod względem poprawy tej sytuacji co najmniej do roku 2024. Niemniej jednak, po tym okresie spodziewany jest pewien wzrost.

Wtorkowy raport dotyczący danych gospodarczych z ostatniego kwartału oraz całego roku 2023 z najpotężniejszych krajów strefy euro nie przyniósł specjalnych rewelacji. Najbardziej wymowne były informacje dotyczące kondycji gospodarczej Niemiec – partnera handlowego Polski o kluczowym znaczeniu. Wskazują one na istotne pogorszenie sytuacji – niemiecka gospodarka w ostatnim kwartale roku zanotowała spadek PKB o 0,3 procent, co jest najgorszym wynikiem w skali całego 2023 roku. W perspektywie całego roku również odnotowano spadek PKB na poziomie 0,3 procent.

Mimo że takie osiągnięcia nie są powodem do dumy dla Niemiec, będących największym gospodarczo krajem w strefie euro, ostatnie prognozy ekonomistów sugerowały jednak, że recesja może być jeszcze bardziej zauważalna.