Minister klimatu ogłasza wznowienie wypłat z programu "Czyste Powietrze"

Minister Klimatu i Środowiska, Paulina Hennig-Kloska, poinformowała w środę, że proces wypłat dla uczestników programu „Czyste Powietrze” został wznowiony. Dodatkowo, wszelkie dotacje zaległe zostały również wypłacone. Informacje te przekazała za pośrednictwem portalu X, dawniej znanego jako Twitter.

W swoim wpisie minister podkreśliła, że oprócz uregulowania zaległości, intensywnie pracuje nad strategią stabilnego finansowania programu na kolejne lata. Wyraziła również krytykę wobec poprzednich zarządców resortu, oskarżając ich o zaniedbania w tym zakresie.

Przypomnijmy, że na początku stycznia Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o zawieszeniu wypłat dotacji z programu „Czyste Powietrze”. Przyczyną była sytuacja, która miała miejsce w połowie grudnia 2023 r., kiedy to środki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska oraz funduszach wojewódzkich zostały wyczerpane. Zaległości wynosiły wówczas 300 mln zł, a do rozpatrzenia pozostawało 23 tys. wniosków.

W styczniu resort poinformował, że trwają prace nad zabezpieczeniem środków z unijnego programu FEnIKS, które miałyby służyć do wypłacenia zaległych dotacji. Połowa stycznia przyniosła też wiadomość od Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o wypłacie 200 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na refundację programu „Czyste Powietrze”.

W ustawie okołobudżetowej na 2024 rok znalazły się również rozwiązania dotyczące finansowania programu. Ustawa ta obecnie czeka na podpis prezydenta. W czasie prac parlamentarnych nad nią, zdecydowano o przesunięciu pierwszej raty dla Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na finansowanie „Czystego Powietrza”.

„Czyste Powietrze” to największy w Polsce program antysmogowy, z budżetem wynoszącym 103 mld zł. Jego celem jest wsparcie właścicieli domów jednorodzinnych w wymianie nieekologicznych źródeł ciepła oraz poprawie efektywności energetycznej budynków, na przykład poprzez ich docieplenie.

NFOŚiGW poinformował we wtorek, że do tej pory złożono ponad 770 tys. wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę blisko 22,3 mld zł. Podpisano ponad 655 tys. umów na kwotę ponad 17,5 mld zł, a do beneficjentów trafiło już 8,8 mld zł.