Wybrane wyzwania stojące przed polskimi bankami: cyberbezpieczeństwo, stabilność i współpraca z władzami

Przygotowani na zaangażowanie w strategiczne sektory finansowania dla kraju, banki krajowe będą musiały zmierzyć się z kluczowymi kwestiami. Zdaniem prezesów największych instytucji bankowych działających na rynku polskim, którzy wyrazili swoje opinie podczas ostatniego Europejskiego Kongresu Finansowego, te kwestie to przede wszystkim cyberbezpieczeństwo, stabilność sytuacji finansowej i prawnej oraz bliska współpraca z władzami państwa w obszarach rozwoju gospodarczego i obronnego.

Bezpieczeństwo sektora bankowego oraz klientów jest kluczowym aspektem, na którym skupiają się bankierzy. Jest to szczególnie istotne w kontekście obecnej sytuacji konfliktowej za wschodnią granicą Polski oraz rosnącego zagrożenia ze strony przestępstw związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Rekomendacje zawierają również propozycje „wspólnych działań sektorowych mających na celu ochronę klientów przed oszustwami finansowymi oraz wzrost edukacji finansowej Polaków”.

Specjaliści sektora finansowego zwracają również uwagę na kwestię walki z praniem pieniędzy. W tym obszarze liczą na wykorzystanie doświadczeń i usług Krajowej Izby Rozliczeniowej oraz Związku Banków Polskich. Szymon Midera, prezes największego banku w kraju – PKO BP, ogłosił plany przystąpienia do systemu KIR i ZBP, służącego przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.